Strona główna

Quod etiam vel in nostris quoque studiis res pateretur, ut amplificationibus auctoritas et in his praeceptis augeretur.

Oby dzięki naszym wysiłkom sprawa nabrała rozgłosu, tak, aby przez pogłębienie tematu wzrosło znaczenie zasad, na które się powołujemy.

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, ks. V, Przedmowa, frg. 1

Inicjatywa „Wolność od kiczu” powstała jako forma społecznego sprzeciwu wobec decyzji o wystawieniu w transepcie Bazyliki Mariackiej w Gdańsku monumentalnego pomnika – epitafium Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

Obecnie  jest portalem komunikacyjnym i częścią projektu Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Gdański, który dokumentuje przedsięwzięcia artystyczne negatywnie oddziałujące na przestrzeń publiczną. Celem jest rozpoczęcie publicznej dyskusji i wymiany opinii o inwestycjach degradujących substancję zabytkową. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy z uwagi na stosunki społeczne i mentalność zawodzą mechanizmy prawne lub postulat ich respektowania jest wyjątkowo trudny. Zapraszamy autorów i ekspertów do wymiany opinii.

Reklamy