Zobacz pomnik

Poniżej prezentujemy zdjęcia pomnika w Bazylice Mariackiej.

Dla tych z Państwa, którzy nie mogli na miejscu porównać zamieszczamy fotografie wykonane we wnętrzu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku po ustawieniu Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Zwracamy uwagę na rażący kontrast z zabytkami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika.

Po posadowieniu pomnika widać, że otoczenie, na które ów monument oddziałuje, wbrew pozorom nie ogranicza się tylko do samego wnętrza kaplicy św. Doroty. Przez swoją agresywną formę i wielkość zakłóca w sposób znaczący ogląd tej północno-zachodniej części transeptu, widzianej z perspektywy nawy północnej i środkowej prezbiterium bazyliki.

W jednym panoramicznym kadrze znajdują się: dwa malowidła ścienne z ok. 1400 i 1500 r., stanowiące tło dla grupy rzeźbiarskiej św. Jerzego z ok. 1400,  epitafium braci Colmerów z 1668 r., odzyskany ołtarz św. Doroty (obecnie w kaplicy św. Jerzego), pomnik-epitafium Ofiar Katastrofy Smoleńskiej z 2010 r. oraz  wyniesiony nagrobek małżeństwa Bahrów, dłuta Abrahama van den Blocka, ustawiony w 1620 r. i otoczony kratą.

Projekt pomnika wyglądał następująco:

Reklamy