Inicjatywę poparli

List otwarty w sprawie zaniechania postawienia w Bazylice Mariackiej pomnika poparli m.in.:

 • Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, Gdańsk
 • Bożena Adamska, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Odział we Wrocławiu
 • Anna Baranowa, Przewodnicząca Sekcji Sztuki Nowoczesnej, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski
 • dr Jacek Bielak, Instytut Historii Sztuki UG, Gdańsk
 • Hubert Bilewicz, Instytut Historii Sztuki UG, Gdańsk
 • dr Anna Błażejewska, Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK, Toruń
 • Anna Borawska, historyk sztuki, Kraków
 • prof. dr hab. Jan Ciechowicz, członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Kierownik Zakładu Dramatu, Teatru i Filmu UG, Gdańsk
 • dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Zakład Niemieckojęzycznej Literatury Gdańska, Instytut Filologii Germańskiej, UG
 • dr Andrzej Chludziński, Instytut Kaszubski, Gdańsk
 • Barbara Czechowska, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, Zakład Współczesnej Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej UG
 • prof. dr hab. Olgierd Czerner, Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska
 • Michał Dębowski, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
 • dr Jerzy Domasłowski, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań
 • Teresa Dudek-Bojarek, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Górnośląski w Katowicach
 • dr Marek Fota, filozof, Gdańsk
 • Sabina Frankowicz, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • dr Jacek Friedrich, Instytut Historii Sztuki UG, Gdańsk
 • dr Mirosław Gliński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk
 • Krystyna Jackowska BG PAN, Gdańsk
 • Zbigniew Jakubek, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław
 • dr Bogna Jakubowska, historyk sztuki, Gdańsk
 • Wojciech Jakubowski, artysta, Gdańsk
 • dr Iwona Jastrzębowska-Puzowska, historyk sztuki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Anna Jezierska, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział we Wrocławiu
 • dr hab. Piotr Józefowicz, Wydział Malarstwa, Katedra Rysunku ASP w Gdańsku
 • dr Marcin Kaleciński, Instytut Historii Sztuki UG, Gdańsk
 • dr Zygmunt Kalinowski, Instytut Historii Sztuki UG, Gdańsk
 • dr Mateusz Kapustka, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski
 • Kinga Kawczak, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Górnośląski w Katowicach
 • Jerzy Kiszkis, aktor, Gdańsk
 • prof. dr hab. Edmund Kizik, Instytut Historii UG / Instytut Historii PAN
 • prof. dr hab. Grzegorz Klaman, Pracownia Intermedialna ASP w Gdańsku / Instytut Sztuki Wyspa
 • Katarzyna Kluczwajd, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruński
 • dr Arnold Kłonczyński, Zakład Dydaktyki Historii. Instytut Historii, UG
 • Stefania Kozakowska, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski
 • dr Bogdana Kozińska, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Szczeciński
 • Anna Kriegseisen, Muzeum Narodowe w Gdańsku
 • dr Jacek Kriegseisen, Muzeum Narodowe w Gdańsku / Instytut Historii Sztuki UG
 • Krystyna Kroman, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Szczeciński
 • dr Mirosław Kruk, Muzeum Narodowe w Krakowie / Instytut Historii Sztuki UG
 • dr Szymon Piotr Kubiak, Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • dr hab. Jan Kurzawa, Politechnika Poznańska
 • dr Zofia Kurzawa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Odział Poznański
 • prof. dr hab. Adam Labuda, Instytut Historii Sztuki UAM w Poznaniu / Humboldt-Universität w Berlinie
 • Teresa Labuda, historyk sztuki, Poznań
 • Barbara Łepkowska, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski
 • dr Rafał Makała, Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • dr Wojciech Marcinkowski, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Jacek Maj, historyk sztuki, Humboldt-Universität w Berlinie
 • Jerzy Marian Michalak, muzyk, historyk, Gdańsk
 • Wojciech Mischke, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski
 • Katarzyna Moro, grafik, Gdańsk
 • dr hab. Beata Możejko, Instytut Historii UG
 • dr Anna Myślińska, Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Janusz Nekanda-Trepka, architekt, urbanista, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie
 • dr Roman Nieczyporowski, Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce, ASP w Gdańsku
 • dr Barbara Ochendowska-Grzelak, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Zakład Wiedzy o Kulturze, USZ
 • dr Marek Olejniczak, Zakład Etyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Małgorzata Omilanowska, Instytut Historii Sztuki UG/ Instytut Sztuki PAN, Warszawa
 • Adam Paczuski, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruński
 • Katarzyna Paczuska, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruński
 • dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, PG
 • prof. dr hab. Maria Poprzęcka, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Barbara Pośpieszna, Muzeum Zamkowe w Malborku
 • dr Kazimierz Pospieszny, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu
 • dr Beata Purc-Stępniak, Instytut Historii Sztuki UG
 • Marcin Romeyko-Hurko, Muzeum Narodowe w Warszawie
 • dr hab. Tomasz de Rosset, Wydział Sztuk Pięknych, UMK Toruń
 • dr inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego PG
 • Marian Rumin, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Odział Kielecki
 • dr Maciej Rydel, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Gdańsk
 • Alicja Saar-Kozłowska, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, UMK Toruń
 • dr Jarosław Skrycki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński
 • Katarzyna Sokulska, Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 • dr hab. Joanna Sosnowska, Instytut Historii Sztuki UG/ Instytut Sztuki PAN, Warszawa
 • Jolanta Sozańska, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Kinga Sozańska, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski
 • dr Anna Straszewska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. med. Janina Suchorzewska, Zakład Etyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. Błażej Śliwiński, Instytut Historii, UG
 • prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków
 • dr Barbara Tondos, Pracownia Historii Sztuki i Dawnej Architektury, URZ / Zakopane
 • dr hab. Tomasz Torbus, Centrum Humanistyczne do badań Europy Środkowo-Wschodniej, Lipsk / Instytut Historii Sztuki UW / UG
 • prof. dr hab. Jerzy Treder, Instytut Filologii Polskiej UG, Gdańsk / Wejherowo
 • dr Andrzej Woziński, Instytut Historii Sztuki UG
 • Katarzyna Wydra, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski
 • dr hab. Jacek Zdybel, Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr hab. Marek Zgórniak, Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków
 • Izabela Żak, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział we Wrocławiu
 • Jerzy Żmudziński, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski

Możesz dołączyć do osób, które poparły inicjatywę poprzez podpisanie naszej petycji.

Reklamy