List otwarty

Do Arcybiskupa Diecezji Gdańskiej
Ks. Sławoja Leszka Głódzia

Ekscelencjo,

Zaskoczeni i w najwyższym stopniu zaniepokojeni decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o wystawieniu w transepcie Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, monumentalnego pomnika-epitafium Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, zwracamy się do Ekscelencji z uprzejmą prośbą o zaniechanie tej idei.

Decyzja ta, z dnia 4 listopada 2010 roku, podjęta z inspiracji Ekscelencji i poparta przez Pasterza Parafii, narusza niekwestionowaną dotąd zasadę, że wszelkie decyzje, dotyczące aranżacji samej architektury jak i ekspozycji wnętrza tej wyjątkowej świątyni, determinować musi klasa artystyczna jej dotychczasowego wyposażenia. Decyzje te obligują gospodarzy tego wspaniałego zespołu sztuki sakralnej, do największej rozwagi i delikatności we wszelkich działaniach.

Nie kwestionujemy głębokiej społecznej potrzeby upamiętnienia Ofiar tej katastrofy.

Nie możemy natomiast wyrazić zgody na formę plastyczną i wielką skalę, w jakich owa idea komemoracji ma być zmaterializowana i wyeksponowana.

Wystawienie proponowanego pomnika-epitafium w zabytkowym wnętrzu Bazyliki Mariackiej, to działanie w najwyższym stopniu destrukcyjne, nie tylko wobec tego wybitnej klasy obiektu sztuki sakralnej. W świadomości wielu tutejszych środowisk, skupiających ludzi dążących do poprawy jakości naszego życia duchowego, kulturalnego i społecznego zaproponowana forma jest także destrukcyjna dla zamierzonego celu, jakim jest godne utrwalenie pamięci o zmarłych Ofiarach.

Wyrażamy ogromną nadzieję, że Ekscelencja zechce podzielić naszą opinię i w miejsce pomnika giganta zaproponuje prostą i w pięknym kamieniu wykutą tablicę inskrypcyjną.

Reklamy